Google

W68 Utapanje ili potapanje nakon pada u bazen za plivanje

Datum:November 21, 2013
Nema napomena

(V01-Y98) Vanjski uzroci pobola i smrtnosti
… (W00-X59) Nezgode i nesreće
…… (W65-W84) – Utapanje, potapanje, gušenje i davljenje

Utapanje ili potapanje nakon pada u bazen za plivanje

.
W68 Utapanje ili potapanje nakon pada u bazen za plivanje
SR
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
LATIN
.
W  
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.
W
SR
EN
LAT
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen