Google

(X30-X39) Utjecaj prirodnih sila

(V01-Y98) Vanjski uzroci pobola i smrtnosti
… (W00-X59) Nezgode i nesreće

(X30-X39) Utjecaj prirodnih sila

X30 Izloženost prekomjernoj prirodnoj toplini
X31 Izloženost prekomjernoj prirodnoj hladnoći
X32 Izloženost sunčevu svjetlu
X33 Žrtva udara groma
X34 Žrtva potresa
X35 Žrtva vulkanske erupcije
X36 Žrtva lavine, odrona i drugih pokretanja zemlje
X37 Žrtva katastrofalnog nevremena (oluje)
X38 Žrtva poplave
X39 Izloženost drugim i nespecificiranim prirodnim silama
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen