Google

(X20-X29) Doticaj sa životinjom ili biljkom

(V01-Y98) Vanjski uzroci pobola i smrtnosti
… (W00-X59) Nezgode i nesreće

(X20-X29) Doticaj sa životinjom ili biljkom

X20 Doticaj s otrovnim zmijama i gušterima
X21 Doticaj s otrovnim paucima
X22 Doticaj sa škorpionima
X23 Doticaj sa stršljenovima, osama i pčelama
X24 Doticaj sa stonogama i otrovnim milipodima (tropskim)
X25 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim artropodima
X26 Doticaj s otrovnim morskim životinjama i biljkama
X27 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim životinjama
X28 Doticaj s drugim specificiranim otrovnim biljkama
X29 Doticaj s nespecificiranom otrovnom životinjom ili biljkom
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen