Google

(W00-X59) Nezgode i nesreće

(V01-Y98) Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

(W00-X59) Nezgode i nesreće

(W00-W19) Pad
(W20-W49) Izloženost ili doticaj s mehaničkim silama
(W50-W64) Izloženost živim mehaničkim silama
(W65-W84) Utapanje, potapanje, gušenje i davljenje
(W85-W99) Izloženost drugim čimbenicima okoliša
(X00-X09) Izloženost dimu, vatri i plamenu
(X10-X19) Doticaj s izvorom topline i vrućim tvarima
(X20-X29) Doticaj sa životinjom ili biljkom
(X30-X39) Utjecaj prirodnih sila
(X40-X49) Slučajno otrovanje
(X50-X59) Ostali čimbenici
.

EN: (W00-X59) Other external causes of accidental injuryKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen