Google

(O10-O16) Edemi, proteinurije i hipertenzivni poremećaji u trudnoći, porođaju i babinjama

(O00-O99) Trudnoća i porođaj
… (O10-O16) Edemi, proteinurije i hipertenzivni poremećaji u trudnoći, porođaju i babinjama

(O10-O16) Edemi, proteinurije i hipertenzivni poremećaji u trudnoći, porođaju i babinjama

O10 Hipertenzija, koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
O11 Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa superponiranom proteinurijom
O12 Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije
O13 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije
O14 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom
O15 Eklampsija
O16 Hipertenzija u majke, nespecificirana
.

SR: (O10-O16) Edem, proteinurija i hipertenzija u trudnoći, porođaju i puerperijumu
EN: (O10-O16) Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperiumKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen