Google

R51 Glavobolja

Datum:March 21, 2013
Nema napomena

(R00-R99) Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje
… (R50-R69) Opći simptomi i znakovi

Glavobolja

.
R51 Glavobolja
SR Glavobolja
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Headache
Incl.: Facial pain NOS
Excl.:
atypical facial pain (G50.1)
migraine and other headache syndromes (G43G44)
trigeminal neuralgia (G50.0)
LATIN Cephalalgia
.

Glavobolja ili cefalalgija je akutna ili kronična bol u glavi koja je ujedno i najčešća tegoba koja pogađa ljudsku rasu. Najčešće se javlja u dobi između 25 – 35 god.
Glavobolja je simptom velikog broja bolesti koje zahvaćaju glavu, a ponekad vrat. Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma, a može obuhvaćati širok raspon bolesti od bezazlenih stanja koja ne zahtjevaju nikakvo liječenje, do za život opasnih stanja.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen