Google

R34 Anurija i oligurija

Datum:March 21, 2013
Nema napomena

(R00-R99) Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje
… (R30-R39) Urinarni sustav

Anurija i oligurija

.
R34 Anurija i oligurija
SR Nemogućnost mokrenja i umanjeno mokrenje
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Anuria and oliguria
LATIN Anuria et oliguria
.
R  
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.
R
SR
EN
LAT
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 

Prethodni članak:

Idući članak:

Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen