Google

(P50-P61) Hemoragijski i hematološki poremećaji fetusa i novorođenčeta

(P00-P96) – Određena stanja porođajnog perioda
… (P50-P61) Hemoragijski i hematološki poremećaji fetusa i novorođenčeta

(P50-P61) Hemoragijski i hematološki poremećaji fetusa i novorođenčeta

P50 Gubitak krvi fetusa (fetalni gubitak krvi)
P51 Umbilikalno krvarenje u novorođenčeta
P52 Intrakranijalno netraumatsko krvarenje u fetusa i novorođenčeta
P53 Hemoragijska bolest fetusa i novorođenčeta
P54 Druga neonatalna krvarenja
P55 Hemolitična bolest fetusa i novorođenčeta
P56 Fetalni hidrops zbog hemolitične bolesti
P57 Kernikterus
P58 Neonatalna žutica nastala zbog druge prekomjerne hemolize
P59 Neonatalna žutica zbog drugih i nespecificiranih uzroka
P60 Diseminirana intravaskularna koagulacija fetusa i novorođenčeta
P61 Drugi perinatalni hematološki poremećaji
.

SR: (P50-P61) Hemoragije i hematološke bolesti ploda i novorođenčeta
EN: (P50-P61) Haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newbornKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen