Google

O12 Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije

Datum:March 17, 2013
Nema napomena

(O00-O99) Trudnoća i porođaj
… (O10-O16) Edemi, proteinurije i hipertenzivni poremećaji u trudnoći, porođaju i babinjama

Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije

.
O12 Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije
SR Otok i belančevina u mokraći u toku trudnoće bez povišenog krvnog pritiska
ENGLISH (ICD-10/DSM-IV) Gestational [pregnancy-induced] oedema and proteinuria without hypertension
LATIN Oedema et proteinuria in graviditate sine hypertensione arteriali
.
O  
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen