Google

O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće

Datum:March 16, 2013
Nema napomena

(O00-O99) Trudnoća i porođaj
… (O00-O08) Trudnoća s pobačajem

Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće

.
O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
SR Komplikacije posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Complications following abortion and ectopic and molar pregnancy
LATIN Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem
.
O  
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.
O
SR
EN
LAT
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen