Google

(N00-N08) Glomerulski poremećaji

(N00-N99) Bolesti genitalno-urinarnog sustava
… (N00-N39) Bolesti genitalno-urinarnog sustava: urinarni sustav
…… (N00-N08) Glomerulski poremećaji

(N00-N08) Glomerulski poremećaji

N00 Akutni nefritički sindrom
N01 Brzoprogredirajući nefritički sindrom
N02 Rekurirajuća i perzistentna hematurija
N03 Kronični nefritički sindrom
N04 Nefrotski sindrom
N05 Nespecificirani nefritički sindrom
N06 Izolirana proteinurija sa specificiranim morfološkim oštećenjem
N07 Nasljedna (hereditarna) nefropatija koja nije svrstana drugamo
N08* Glomerulski poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
.

SR: (N00-N08) Glomerulonefritisi
EN: (N00-N08) Glomerular diseasesKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen