Google

M75 Oštećenja ramena

Datum:March 15, 2013
Nema napomena

(M00-M99) Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
… (M60-M79) Poremećaji mekog tkiva
…… (M70-M79) Ostali poremećaji mekog tkiva

Oštećenja ramena

.
M75 Oštećenja ramena
SR Bolesti zgloba ramenjače
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Shoulder lesions
Excl.: shoulder-hand syndrome (M89.0)
LATIN Morbi articull humeri
.
M75.0 Adhezivni kapsulitis ramena
SR Adhezivno zapaljenje kapsule ramenjače
EN Adhesive capsulitis of shoulder
Frozen shoulder | Periarthritis of shoulder
LAT Capsulitis humeri adhaesiva
. Ukrućeno rame (smrznuto rame) ili adhezivni kapsulitis ramena je klinički sindrom karakteriziran ograničenom pokretljivošću zgloba ramena a čiji je uzrok nepoznat. Do patoloških promjena dolazi u zglobnoj čahuri glenohumeralnog zgloba, koja postaje kruta i zadebljana, te smanjuje pokretljivost zgloba. Simptomi: bol i ograničenost pokreta. Stanje se obično postupno popravlja unutar 1-2 godine te dolazi do izlječenja. U liječenju se koriste fizikalna terapija (vježbe istezanja) i protuupalni lijekovi.
.
M75.1 Sindrom rotacijske manšete
SR Sindrom “okretanja narukvice”
EN Rotator cuff syndrome
Rotator cuff or supraspinatus tear or rupture (complete)(incomplete), not specified as traumatic
Supraspinatus syndrome
LAT Syndroma armillae rotatoriae
. Rotatorna (rotacijska) manšeta označava skup mišića i tetiva koji stabilizira rame, sastoji se od četiri mišića: supraspinatusa, infraspinatusa, teres minora i supskapularisa.
.
M75.2 Upala tetive dvoglavog nadlaktičnog mišića
SR Zapaljenje tetive dvoglavog mišića
EN Bicipital tendinitis
LAT Tendinitis bicipitis
.
M75.3 Kalcificirajući tendinitis ramena
SR Kalcifikacijsko zapaljenje tetiva ramenjače
EN Calcific tendinitis of shoulder
Calcified bursa of shoulder
LAT Tendinitis humeri calcificata
.
M75.4 Sindrom subakromijalnog sraza
SR Sindrom ramenjače uzrokovan udarom
EN Impingement syndrome of shoulder
LAT Syndroma humeri percussionalis
.
M75.5 Burzitis ramena
SR Zapaljenje serozne kese ramenjače
EN Bursitis of shoulder
LAT Bursitis humeri
. Burzitis je  česta upalna bolest burze (burzalne vrećice) sa sljedećim simptomima: bolovi i oteklina područja zgloba, naročito kad opterećujete zglob preko njegovih uobičajenih mogućnosti, te ograničen raspon kretanja zgloba. Više o burzitisu pročitajte ovdje.
.
M75.8 Druga oštećenja ramena
SR Druge bolesti zgloba ramenjače
EN Other shoulder lesions
LAT Morbi articuli humeri alii
.
M75.9 Oštećenje ramena, nespecificirano
SR Bolest zgloba ramenjače, neoznačena
EN Shoulder lesion, unspecified
LAT Morbus articuli humeri, non specificatus
M75 Oštećenja ramena

Rame označava dio tijela između vrata i zglobova ramena. Vanjski oblik ramena određuje visina ramena, deltoidni mišić i držanje. Rameni zglob je spoj lopatice i nadlaktične kosti i najpokretljiviji je zglob ljudskog tijela.

 Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen