Google

(M00-M03) Infektivne artropatije

(M00-M99) Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
(M00-M25) Artropatije
…… (M00-M03) Infektivne artropatije

(M00-M03) Infektivne artropatije

M00 Piogeni artritis
M01* Direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
M02 Reaktivne artropatije
M03* Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti svrstanih drugamo
.

SR: (M00-M03) Artropatije udružene sa infekcijama
EN: (M00-M03) Infectious arthropathiesKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen