Google

J – Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)

J – LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA (IZUZEV INFEKCIJA UZROKOVANIH PARAZITIMA)
. . . (pripravci za liječenje sustavnih infekcija)

J01 – Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu
J01A – Tetraciklini
J01B – Kloramfenikoli
J01C – Beta-laktamski penicilini
J01D – Cefalosporini
J01DH – Karbapenemi
J01E – Sulfonamidi i trimetoprim
J01F – Makrolidi i linkozamidi
J01G – Aminoglikozidi
J01M – Kinoloni
J01X – Ostali antibiotici

J02 – Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija (antimikotici)

J04 – Lijekovi za liječenje infekcija mikobakterijama

J05 – Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija

J06 – Serumi i imunoglobulini

J07 – Cjepiva (vakcine)Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen