Google

(L55-L59) Poremećaji kože i potkožnoga tkiva u vezi s zračenjem

(L00-L99) Bolesti kože i potkožnog tkiva
… (L55-L59) Poremećaji kože i potkožnoga tkiva u vezi sa zračenjem

(L55-L59) Poremećaji kože i potkožnoga tkiva u vezi s zračenjem

L55 Opekline uzrokovane suncem
L56 Ostale akutne promjene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem
L57 Promjene kože uzrokovane dugotrajnom izloženošću neionizirajućem zračenju
L58 Radiodermatitis
L59 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva u vezi sa zračenjem
.

SR: (L55-L59) Bolesti kože i potkožnog tkiva izazvane radijacijom
EN: (L55-L59) Radiation-related disorders of the skin and subcutaneous tissueKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen