Google

Klasifikacija intrakranijskih tumora

Datum:May 9, 2013
Nema napomena

Intrakranijske novotvorine (tumori tj. novotvorevine u intrakraniju ili lubanjskoj šupljini) razvijaju se na živčanom tkivu i krvnim žilama mozga, meningeama (moždanim ovojnicama), intrakranijskim dijelovima moždanih živaca, embrionalnim defektima, hipofizi, epifizi i unutrašnjoj površini kranija (lubanje). Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificira ih, temeljem specifičnog tipa stanica iz kojih nastaju (histološka klasifikacija), na sljedeći način:

I. Tumori neuroepitelijalnog tkiva

— Astrocitni tumori:

 • Pilocitični astrocitom
  • Pilomiksoidni astrocitom
 • Subependimalni gigantocelularni astrocitom
 • Pleomorfni ksantoastrocitom
 • Difuzni astrocitom
  • Fibrilarni
  • Protoplazmički
  • Gemistocitični
 • Anaplastični astrocitom
 • Glioblastom
  • Gigantocelularni glioblastom
  • Gliosarkom

— Oligodendroglijalni tumori (ICD-O 9431/1, WHO grade I):

 • Oligodendrogliom
 • Anaplastični oligodendrogliom

— Oligoastrocitni tumori:

 • Oligoastrocitom
 • Anaplastični oligoastrocitom

— Ependimalni tumori:

 • Subependimom
 • Miksopapilarni ependimom
 • Ependimom
  • Celularni
  • Papilarni
  • Svijetlih stanica (Clear cell)
  • Tanicitični
 • Anaplastični ependimom

— Tumori koroidnog pleksusa (ICD-O 9390/1, WHO grade II):

 • Papilom koroidnog pleksusa
 • Atipični papilom koroidnog pleksusa
 • Karcinom koroidnog pleksusa

— Drugi neuroepitelijalni tumori:

 • Astroblastom
 • Kordoidni gliom treće komore
 • Angiocentrični gliom

— Neuronalni i miješani neuronalni – glijalni tumori:

 • Displastični gangliocitom cerebeluma (Lhermitte-Duclos)
 • Dezmoplastični infantilni astrocitom/gangliogliom
 • Disembrioplastični neuroepitelijalni tumor
 • Gangliocitom
 • Gangliogliom
 • Anaplastični gangliogliom
 • Papilarni glioneuronalni tumor
 • Glioneuronalni tumor četvrte komore sa formiranjem rozeta
 • Centralni neurocitom
 • Ekstraventrikularni neurocitom
 • Cerebelarni liponeurocitom
 • Paragangliom filuma terminale

— Tumori pinealnog područja (ICD-O 9395/3, WHO grade II/III):

 • Pineocitom
 • Pinealni parenhimski tumor intermedijarne diferencijacije
 • Pineoblastom
 • Papilarni tumor pinealnog područja

— Embrionalni tumori:

 • Meduloblastom
  • Dezmoplastični/nodularni
  • Meduloblastom s opsežnom nodularnošću
  • Anaplastični meduloblastom
  • Meduloblastom velikih stanica
 • Primitivni neuroektodermalni tumori središnjeg živčanog sustava (SŽS) – (PNET),
  • PNET SŽS
  • Neuroblastom SŽS
  • Ganglioneuroblastom SŽS
  • Meduloepiteliom
  • Ependimoblastom
 • Atipični teratoidni/rabdoidni tumor

II. Tumori kranijalnih i paraspinalnih živaca

— Schwannom

 • Celularni
 • Pleksiformni
 • Melanotični

— Neurofibrom

 • Pleksiformni

— Perineuriom

 • Intraneuralni perineuriom
 • Perineuriom mekih tkiva

— Zloćudni tumor perifernih živčanih stanica

 • Epiteloid
 • Zloćudni tumor perifernih živčanih stanica s divergentnom mezenhimalnom i/ili epitelijelnom diferencijacijom
 • Melanotični

III. Tumori moždanih ovojnica

— Tumori meningotelijalnih stanica

 • Meningeom
  • Meningotelijalni
  • Fibrozni (fibroblastični)
  • Tranzicijski (miješani)
  • Psamomatozni
  • Angiomatozni
  • Mikrocistični
  • Sekretorni
  • Meningeom bogat limfoplazmocitima
  • Metaplastični
  • Kordoidni
  • Meningeom svijetlih stanica
  • Atipični
  • Papilarni
  • Rabdoidni
  • Anaplastični (zloćudni)

— Mezenhimalni tumori

 • Lipom
 • Angiolipom
 • Hibernom
 • Liposarkom (intrakranijski)
 • Solitarni fibrozni tumor
 • Fibrosarkom
 • Zloćudni fibrozni histiocitom
 • Leiomiom
 • Leiomiosarkom
 • Rabdomiom
 • Rabdomiosarkom
 • Hondrom
 • Hondrosarkom
 • Osteom
 • Osteosarkom
 • Osteohondrom
 • Hemangiom
 • Epiteloidni hemangioendoteliom
 • Hemangiopericitom
 • Angiosarkom
 • Kaposijev sarkom

— Primarne melanocitne lezije

 • Difuzna melanocitoza
 • Melanocitom
 • Zloćudni melanom
 • Meningealna melanomatoza

— Druge neoplazme vezane za moždane ovojnice

 • Hemangioblastom

IV. Limfomi i hematopoetske neoplazme

 • Limfom
 • Plazmocitom
 • Granulocitni sarkom

V. Tumori zametnih stanica

 • Germinom
 • Embrionalni karcinom
 • Tumor žumanjčane vreće
 • Koriokarcinom
 • Teratom
  • Zreli
  • Nezreli
  • Teratom sa zloćudnom transformacijom
 • Miješani tumori zametnih stanica

VI. Tumori selarnog područja

 • Kraniofaringeom
  • Adamantinomatozni
  • Papilarni
 • Tumor granularnih stanica
 • Pituicitom
 • Onkocitom vretenastih stanica adenohipofize

VII. Metastatski tumoriKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 

Prethodni članak:

Idući članak:

Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen