Google

(J09-J18) Influenca i pneumonija

(J00-J99) Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava
… (J09-J18) Influenca i pneumonija

(J09-J18) Influenca i pneumonija

J09 Influenca uzrokovana dokazanim virusom ptičje gripe
J10 Influenca uzrokovana dokazanim virusom influence
J11 Influenca, virus nije dokazan
J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo
J13 Pneumonija koju uzrokuje Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus)
J14 Pneumonija koju uzrokuje Haemophilus influenzae
J15 Bakterijska pneumonija, nesvrstana drugamo
J16 Pneumonija uzrokovana drugim infektivnim uzročnicima, nesvrstana drugamo
J17* Pneumonija u bolestima svrstanima drugamo
J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika
.

SR: (J09-J18) Influenca i pneumonija
EN: (J09-J18) Influenza and pneumoniaKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen