Google

(I60-I69) Cerebrovaskularne bolesti

(I00-I99) Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava
(I60-I69) Cerebrovaskularne bolesti

(I60-I69) Cerebrovaskularne bolesti

I60 Subarahnoidalno krvarenje
I61 Intracerebralno krvarenje
I62 Ostala netraumatska intrakranijalna krvarenja
I63 Cerebralni infarkt
I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt
I65 Okluzija i stenoza ekstracerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
I66 Okluzija i stenoza cerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
I67 Ostale cerebrovaskularne bolesti
I68* Cerebrovasklarni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti
.

SR: (I60-I69) Cerebrovaskularne bolesti
EN: (I60-I69) Cerebrovascular diseasesKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen