Google

I00-I99

(I00-I99) Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

(I00-I02) Akutna reumatska groznica
(I05-I09) Kronične reumatske bolesti srca
(I10-I15) Hipertenzivne bolesti
(I20-I25) Ishemične bolesti srca
(I26-I28) Plućne bolesti srca i bolesti plućnih krvnih žila
(I30-I52) Ostali oblici bolesti srca
(I30-I32) Perikard
(I33-I39) Endokard (uključujući valvule)
(I40-I43) Miokard / kardiomiopatija
(I44-I49) Sustav električnog provođenja srca
(I50-I52) Ostalo
(I60-I69) Cerebrovaskularne bolesti
(I70-I79) Bolesti arterija, arteriola i kapilara
(I80-I89) Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova, neklasificirane drugdje
(I95-I99) Ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijskog sustava
.

SR: (I00-I99) Bolesti cirkulatornog sistema
EN: (I00-I99) Diseases of the circulatory systemKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen