Google

H68 Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube

Datum:March 9, 2013
Nema napomena

(H60-H95) Bolesti uha i mastoidnih procesa
(H65-H75) Bolesti srednjeg uha i mastoida

Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube

.
H68 Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube
SR Zapaljenje i začepljenje Eustahijeve tube
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Eustachian salpingitis and obstruction
LATIN Otosalpingitis et occlusio tubae auditivae (Eustachii)
.
H68.0 Salpingitis Eustahijeve tube
SR Zapaljenje Eustahijeve tube
EN Eustachian salpingitis
LAT Otosalpingitis tubae Eustachii
.
H68.1 Opstrukcija Eustahijeve tube
SR Začepljenje Eustahijeve tube
EN Obstruction of Eustachian tube
Compression of Eustachian tube
Stenosis of Eustachian tube
Stricture of Eustachian tube
LAT Occlusio tubae auditivae Eustachii
.

H68 Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube

Eustachijeva cijev (tuba pharyngotympanica, tuba auditiva) cijev je koja spaja ždrijelo sa srednjim uhom. Naziv je dobila prema Eustachiusu, anatomu iz 16. stoljeća. Kod odraslih ljudi duga je otprilike 35 mm.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen