Google

(H90-H95) Ostali poremećaji uha

(H60-H95) Bolesti uha i mastoidnih procesa
… (H90-H95) Ostali poremećaji uha

(H90-H95) Ostali poremećaji uha

H90 Provodni (konduktivni) i zamjedbeni (perciptivni) gubitak sluha
H91 Drugi gubitak sluha
H92 Bol u uhu (otalgija) i izljev iz uha
H93 Drugi poremećaji uha nesvrstani drugamo
H94* Drugi poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo
H95 Poremećaji uha i mastoida nakon određenih zahvata, koji nisu svrstani drugamo
 .

SR: (H90-H95) Druge bolesti uva
EN: (H90-H95) Other disorders of earKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen