Google

(G20-G26) Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaji kretnji

(G00-G99) Bolesti živčanog sustava
… (G20-G26) Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaji kretnji

(G20-G26) Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaji kretnji

G20 Parkinsonova bolest
G21 Sekundarni parkinsonizam
G22* Parkinsonizam kod bolesti svrstanih drugamo
G23 Ostale degenarativne bolesti bazalnih ganglija
G24 Distonija
G25 Ostali ekstrapiramidalni poremećaji i poremećaji kretnji
G26* Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj kretnji kod bolesti svrstanih drugamo
.

SR: (G20-G26) Ekstrapiramidalna oboljenja i poremećaji kretanja
EN: (G20-G26) Extrapyramidal and movement disordersKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen