Google

F90 Hiperkinetski poremećaj

Datum:March 8, 2013
Nema napomena

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
… (F90-F98) Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji s nastankom u djetinjstvu i adolescenciji

Hiperkinetski poremećaj

.
F90 Hiperkinetski poremećaj
SR Hiperkinetički poremećaj
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Hyperkinetic disorders
LATIN Disordines hyperkinetici
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT
.
F
SR
EN
LAT


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen