Google

F81 Specifični razvojni poremećaji školskih vještina

Datum:March 7, 2013
Nema napomena

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
… (F80-F89) Poremećaji psihološkog razvoja

Specifični razvojni poremećaji školskih vještina

.
F81 Specifični razvojni poremećaji školskih vještina
SR Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Specific developmental disorders of scholastic skills
LATIN Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici
.
F81.0 Specifičan poremećaj čitanja
“Čitanje unatrag” | Razvojna disleksija | Specifična zaostalost u čitanju
Isključuje: aleksija BPO (R48.0) | disleksija BPO (R48.0)
sekundarne teškoće čitanja zbog emocionalnih poremećaja (F93.-)
SR Specifičan poremećaj čitanja
EN Specific reading disorder
“Backward reading” | Developmental dyslexia | Specific reading retardation
Excl.:  
alexia NOS (R48.0) | dyslexia NOS (R48.0)
reading difficulties secondary to emotional disorders (F93.-)
LAT Dyslexia specifica
f81-disleksija Specifičan poremećaj čitanja karakterizira specifično i znatno oštećenje u razvoju vještine čitanja koje se ne može pripisati mentalnoj dobi, poteškoćama s vidom ili isključivo neodgovarajućem školovanju. Može biti obuhvaćeno shvaćanje pročitanog, prepoznavanje pročitanih riječi, čitanje naglas i izvođenje zadataka koji zahtijevaju čitanje. Teškoće sa sricanjem često su povezane sa specifičnim poremećajem čitanja, zadržavajući se u adolescenciji čak i nakon postignuta napretka u čitanju. Djeca sa specifičnim poremećajem čitanja često pokazuju niz specifičnih razvojnih teškoća jezika i govora. Tijekom školske dobi pridružene su emotivne poteškoće i problemi s ponašanjem.
.
F81.1 Specifičan poremećaj slovkanja
Specifičnu retardacija sricanja (bez poremećaja čitanja)
Isključuje:
agrafija BPO (R48.8)
teškoće sricanja: – povezane s poremećajem čitanja (F81.0) | – zbog neodgovarajućeg učenja (Z55.8)
SR Specifičan poremećaj spelovanja
EN Expressive language disorder
Specific spelling retardation (without reading disorder)
Excl.
agraphia NOS (R48.8)
spelling difficulties: – associated with a reading disorder (F81.0) | – due to inadequate teaching (Z55.8)
LAT Disordo separatonis litterarum specificus
. Specifičan poremećaj slovkanja (sricanja) karakterizira specifično i znatno oštećenje u razvoju vještine sricanja a da nema prethodnih poremećaja čitanja koji se ne mogu pripisati mentalnoj dobi, problemu s vidom ili neodgovarajućem školovanju. Djeca čiji je jedini problem loš rukopis ne uključuju se u ovu kategoriju, ali u nekim slučajevima teškoće sa sricanjem mogu biti povezane s problemima pisanja.
.
F81.2 Specifičan poremećaj računanja
Razvojna: – akalkulija | – aritmetični poremećaj | – Gerstmannov sindrom
Isključuje:
akalkulija BPO (R48.8)
aritmetičke teškoće: – povezane s poremećajima čitanja ili sricanja (F81.1); – zbog neodgovarajućeg učenja (Z55.8)
SR Specifičan poremećaj računanja
EN Specific disorder of arithmetical skills
Developmental: – acalculia | – arithmetical disorder | – Gerstmann syndrome
Excl.:
acalculia NOS (R48.8)
arithmetical difficulties: – associated with a reading or spelling disorder (F81.3); – due to inadequate teaching (Z55.8)
LAT Disordo arithmeticalis specificus
. Specifičan poremećaj računanja uključuje specifična oštećenja vještine računanja koja nisu objašnjiva isključivo općom mentalnom retardacijom ili neodgovarajućim školovanjem. Nedostatak se odnosi na svladavanje osnovnih vješina zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja (više nego na apstraktnije matematičke vještine u algebri, trigonometriji ili geometriji).
.
F81.3 Mješovit poremećaj sposobnosti za školovanje
Isključujespecifični:
– poremećaj aritmetičkih vještina (F81.2) | – poremećaj čitanja (F81.0) | – poremećaj sricanja (F81.1)
SR Mešovit poremećaj sposobnosti za školovanje
EN Mixed disorder of scholastic skills
Excl.specific:
– 
disorder of arithmetical skills (F81.2) | – reading disorder (F81.0) | – spelling disorder (F81.1)
LAT Disordo facultatum scholasticarum mixtus
. Mješovit poremećaj sposobnosti za školovanje karakterizira znatno oštećeno računanje i čitanje ili sricanje ali poremećaj nije objašnjiv samo općom duševnom zaostalošću ili neodgovarajućim školovanjem. Koristi se za poremećaje koji ispunjavaju kriterije i za F81.2 te F81.0 ili F81.1.
.
F81.8 Drugi poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
Poremećaj u pisanju koji odražava zastoj u razvoju
SR Drugi poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
EN Other developmental disorders of scholastic skills
Developmental expressive writing disorder
LAT Disordines evolutionis facultatum scholasticarum alii
.
F81.9 Poremećaj razvoja sposobnosti za školovanje, nespecifičan
Nesposobnost stjecanja znanja BPO | Učenje: – nesposobnost BPO; – poremećaj BPO
SR Poremećaj razvoja sposobnosti za školovanje, neoznačen
EN Developmental disorder of scholastic skills, unspecified
Knowledge acquisition disability NOS | Learning: – disability NOS; – disorder NOS
LAT Disordo evolutionis facultatum scholasticarum,non specificatus
.

Specifični razvojni poremećaji školskih vještina: Kod ovih su poremećaja normalni oblici stjecanja vještina ometeni još od ranog razvojnog stadija. To nije isključivo posljedica nepostojanja pogodne prilike za učenje, stečene ozljede ni oboljenja mozga.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen