Google

F39 Poremećaj raspoloženja, nespecifičan

Datum:March 7, 2013
Nema napomena

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
(F30-F39) Poremećaji raspoloženja

Poremećaj raspoloženja, nespecifičan

.
F39 Poremećaj raspoloženja, nespecifičan
SR Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Unspecified mood [affective] disorder
Incl.: Affective psychosis NOS
LATIN Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus
.

Nespecifični poremećaji afektiviteta (raspoloženja), afektivni poremećaji.
Afektivna psihoza je psihoza koju karakterizira poremećaj afekta u smislu neodgovarajućeg afektivnog reagiranja, koje nije u skladu s objektivnim okolnostima.

Uključuje: Afektivna psihoza BPOKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen