Google

F24 Inducirano sumanuto stanje

Datum:March 7, 2013
Nema napomena

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
(F20-F29) Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja

Inducirano sumanuto stanje

.
F24 Inducirano sumanuto stanje
SR Indukovano sumanuto duševno oboljenje
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Induced delusional disorder
A delusional disorder shared by two or more people with close emotional links. Only one of the people suffers from a genuine psychotic disorder; the delusions are induced in the other(s) and usually disappear when the people are separated.
Incl.: Folie à deux | Induced: – paranoid disorder; – psychotic disorder
LATIN Psychosis paranoides inducta
.
f24-inducirano-sumanuto-stanje

Life Mental Health, Flickr

Inducirano sumanuto stanje (deluzijski poremećaj) je pojava kada se sumanute misli pojavljuju kod dviju ili više emocionalno bliskih osoba (obično se događa među krvnim srodnicima ili bračnim partnerima). Samo jedna od osoba ima izvorni psihotični poremećaj te ona inducira sumanutost kod drugih osoba, a koja uobičajeno nestaje ukoliko se osobe razdvoje.

Uključuje:
Folie à deux (“ludilo u dvoje”)
Inducirani:
– paranoidni poremećaj
– psihotički poremećajKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen