Google

F23 Akutna i prolazna mentalna oboljenja

Datum:March 7, 2013
Nema napomena

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
(F20-F29) Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja

Akutna i prolazna mentalna oboljenja

.
F23 Akutna i prolazna mentalna oboljenja
SR Akutna i prolazna duševna oboljenja
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Acute and transient psychotic disorders
LATIN Psychoses acutae et transitivae
. Heterogena grupa poremećaja, koju karakterizira akutan nastup psihičkih simptoma, kao što su: sumanute ideje (deluzije), halucinacije, poremećaji percepcije i snažna, iznenadna promjena ponašanja. Akutni početak označava nagli razvoj jasne psihotične kliničke slike u razdoblju od dva tjedna ili kraće. Za ove poremećaje nema dokaza o organskom porijeklu. Često postoji zbunjenost, ali ne i dezorijentacija u vremenu, prostoru i prema osobama ili je pak nedovoljno intenzivna da opravda dijagnozu organski uzrokovanog delirija (F05.-). Do potpunog oporavka uobičajeno dolazi kroz nekoliko mjeseci, a često i za nekoliko tjedana ili čak dana. Ako poremećaj potraje, nužna je promjena klasifkacije. Poremećaj može, ali i ne mora, biti udružen s akutnim stresom tj. stresogenim događajima koji su 1-2 tjedna prethodili početku bolesti.
.
F23.0 Akutni polimorfni psihotični poremećaj bez simptoma shizofrenije
Psychosis delirans sine schizophrenia (NOS)
Cikloidna psihoza bez simptoma shizofrenije

SR Akutno polimorfno duševno oboljenje bez simptoma shizofrenije
EN Acute polymorphic psychotic disorder without symptoms of schizophrenia
Bouffée délirante without symptoms of schizophrenia or unspecified
Cycloid psychosis without symptoms of schizophrenia or unspecified
LAT Psychosis polymorpha acuta sine symptomatis schizophreniae
Psychosis delirans sine schizophrenia (NOS)
Psychosis cycloides cum symptomatis schizophrenicis (NOS)
. Akutna psihoza s halucinacijama, deluzijama (sumanutim idejama) i/ili poremećajima percepcije, upadljivo promjenjivim iz dana u dan ili čak iz sata u sat. Često je prisutan emotivni nemir s intenzivnim prolaznim osjećanjima sreće ili ushita, anksioznosti i razdražljivosti. Cjelokupnu kliničku sliku karakteriziraju polimorfizam i nestabilnost, ali psihotični simptomi ne opravdavaju dijagnozu shizofrenije (F20.-). Ovi poremećaji uglavnom počinju naglo, razvijaju se brzo (kroz nekoliko dana) a isto tako brzo se i povlače tj. nestaju simptomi, i ne ponavljaju se. Ako simptomi potraju, dijagnozu treba mijenjati u stalni sumanuti poremećaj (F22.-).
.
F23.1 Akutni polimorfni psihotični poremećaj sa simptomima shizofrenije 
Bouffée délirante sa simptomima shizofrenije
Cikloidna psihoza sa simptomima shizofrenije
SR Akutno polimorfno duševno oboljenje sa simptomima shizofrenije
EN Acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia
Bouffée délirante with symptoms of schizophrenia
Cycloid psychosis with symptoms of schizophrenia
LAT Psychosis polymorpha acuta cum symptomatis schizophreniae
. Akutna psihoza polimorfne i nestabilne kliničke slike, opisane u F23.0, ali neki simptomi, usprkos nestabilnosti, tipični su za shizofreniju i traju duže vrijeme. Ako shizofreni simptomi perzistiraju, dijagnozu treba promijeniti u shizofreniju (F20.-)
Za postavljanje dijagnoze shizofrenije po MKB-10 dijagnostičkim kriterijima potrebna je prisutnost minimalno jednog vrlo jasnog simptoma (ili kao što je češće, dva simptoma, ako su manje jasni) iz grupe a), b), c) ili d) ili simptomi iz dvije grupe označene od e) do i). Simptomi trebaju biti jasno prisutni u periodu od jednog mjeseca ili više.
Stanja koja zadovoljavaju navedene kriterije, ali traju manje od mjesec dana (liječena ili ne) treba dijagnosticirati prvo kao akutni polimorfni psihotični poremećaj sa simptomima shizofrenije, a kod ponovne pojave simptoma kao shizofreniju:
a) nametanje ili oduzimanje misli, eho ili emitiranje misli;
b) sumanute ideje kontrole, utjecaja ili pasivnosti koje se jasno odnose na tijelo ili pokretanje udova ili specifične misli, akcije ili senzacije; deluzionalna percepcija;
c) slušne halucinacije, glasovi koji komentiraju bolesnikovo ponašanje, ili međusobno razgovaraju o bolesniku, ili druge vrste slušnih halucinacija koje potječu iz nekog dijela tijela;
d) perzistentne druge vrste sumanutih ideja koje su kulturalno neprihvatljive ili potpuno nemoguće, kao što je sumanuti religiozni ili politički identitet, nadljudske snage ili sposobnosti (npr. sposobnost kontrole vremenskih prilika, ili komunikacija s vanzemaljcima);
e) perzistentne halucinacije (perceptivne obmane) bilo kojeg modaliteta kada su praćene prolaznim ili djelomično formiranim sumanutostima koje nemaju jasan afektivni sadržaj, ili perzistentnim precijenjenim idejama, ili kada su prisutne svakodnevno tjednima ili mjesecima;
f) formalni poremećaj misaonog toka, disocirano mišljenje, dezorganiziran govor, neologizmi (stvaranje novih besmislenih riječi);
g) katatono ponašanje kao što je uzbuđenost, posturiranje (održavanje neprirodnog položaja tijela), voštana savitljivost (flexibilitas cerea), negativizam, mutizam i stupor;
h) negativni simptomi kao što je izražena apatija, siromaštvo govora, emocionalna zaravnjenost ili nekongruentnost emocionalnih odgovora, što obično rezultira u socijalnom povlačenju i kompromitira socijalno funkcioniranje; nužno je razjasniti da ovi simptomi nisu posljedica depresije ili antipsihotične medikacije;
i) značajna i konzistentna promjena u ukupnoj kvaliteti nekih aspekata ponašanja što se manifestira kao gubitak interesa, besciljnost, dokonost, preokupiranost samim sobom i socijalno povlačenje.
Bouffée délirante sa simptomima shizofrenije jest akutna paranoidna reakcija sa simptomima shizofrenije.
Cikloidna psihoza nastaje odnosno progredira od normale do krajnje točke unutar svega nekoliko sati a nije povezana s lijekovima ili povredom mozga.
.
F23.2 Akutni mentalni poremećaj sličan shizofreniji
Akutna (nediferencirana) shizofrenija
Kratki shizofreniformni poremećaj | Kratka shihofreniformna psihoza
Oneirofrenija
Shizofrena reakcija
Isključuje:
Organski sumanuti poremećaj nalik shizofreniji (F06.2)
Shizofreniformni poremećaji BPO (F20.8)
SR Akutno duševno oboljenje slično shizofreniji
EN Acute schizophrenia-like psychotic disorder
Acute (undifferentiated) schizophrenia
Brief schizophreniform: – disorder | – psychosis
Oneirophrenia
Schizophrenic reaction
Excl.:
organic delusional [schizophrenia-like] disorder (F06.2)
schizophreniform disorders NOS (F20.8)
LAT Psychosis acuta schizophreniae similis
Schizophrenia acuta (non differentialis)
Disordo schizophreniformis brevis | Psychosis schizophreniformis brevis
Oneirophrenia
Reactio schizophrenica
Excl.:

Disordo paranoides organicus (F06.2)
Disordo schizophreniformis NOS (F20.8)
. Akutna psihoza s relativno stabilnim psihotičnim simptomima koji opravdavaju dijagnozu shizofrenije, ali su trajali manje od mjesec dana. Ne postoji nestabilna polimorfna klinička slika, opisana u F23.0. Ako shizofreni simptomi potraju, dijagnozu treba promijeniti u shizofreniju (F20.-).
.
F23.3 Drugi akutni pretežno sumanuti psihotični poremećaji
Paranoidna reakcija | Psihogena paranoidna psihoza
SR Druga akutna pretežno sumanuta duševna oboljenja
EN Other acute predominantly delusional psychotic disorders
Paranoid reaction | Psychogenic paranoid psychosis
LAT Psychoses acutae praedominanter paranoides aliae
Reactio paranoides | Psychosis paranoides psychogenes
. Akutni psihotični poremećaji s relativno stabilnim sumanutim idejama ili halucinacijama u kliničkoj slici, ali koji ne opravdavaju dijagnozu shizofrenije (F20.-). Ako sumanute ideje potraju, dijagnozu treba promijeniti u paranoidni poremećaj (F22.-).
.
F23.8 Drugi akutni i prolazni psihotični poremećaj
SR Druga akutna i prolazna duševna oboljenja
EN Other acute and transient psychotic disorders
LAT Psychoses acutae et transitivae aliae
. Druge akutne psihoze, koje nisu organski uzrokovane i koje se ne mogu opravdano klasificirati u šifre F23.0 – F23.3.
.
F23.9 Akutni i prolazni psihotični poremećaj, nespecifičan
Kratka reaktivna psihoza, BPO | Reaktivna psihoza
SR Akutno i prolazno duševno oboljenje, neoznačeno
EN Acute and transient psychotic disorder, unspecified
Brief reactive psychosis NOS | Reactive psychosis
LAT Psychosis acuta et transitiva, non specificata
Psychosis reactiva
.

F23 – akutna i prolazna mentalna oboljenja označava heterogenu skupinu različitih psihotičnih stanja, koja se ne mogu svrstati u specifične poznate psihoze utemeljeno klasificirane na osnovu specifične kliničke slike i simptoma ili skupine simptoma. Ne zadovoljava kriterije poremećaja raspoloženja s psihotičnim obilježjima, shizoafektivne psihoze ni shizofrenije, niti je u svezi s djelovanjem psihoaktivnih tvari.
U ovu skupinu spadaju: cikloidna psihoza, oneirofrenia, shizofrena reakcija, paranoidna psihogena reakcija (reaktivne psihoze).
Za ove poremećaje ne postoji organski uzrok. Ne zadovoljava kriterije poremećaja raspoloženja s psihotičnim obilježjima, shizoafektivne psihoze ni shizofrenije, niti je u svezi s djelovanjem psihoaktivnih tvari.
Dijagnostički kriteriji za ovu skupinu poremećaja su sljedeći: prisutnost jednog ili više od slijedećih simptoma: sumanutost, halucinacije, smeteni govor, smeteno ili katatono ponašanje – simptomi se javljaju često ali dezorijentacija u vremenu i prostoru nije trajna ili dovoljno teška da bi se stanje izjednačilo s dijagnozom organski uzrokovanog delirija (F05.-). Razlikuju se dva podtipa: u svezi s akutnim stresom i bez veze sa stresom.
Trajanje psihotične epizode je od 1 dan do maksimalno mjesec dana. Do potpunog oporavka uobičajeno dolazi unutar nekoliko mjeseci, često unutar nekoliko tjedana ili čak dana.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 

Prethodni članak:

Idući članak:

Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen