Google

F17 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana

Datum:March 7, 2013
Nema napomena

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
(F10-F19) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih tvari

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana

.
F17 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana
SR Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana
ENGLISH
(ICD-10/DSM-IV)
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco
LATIN Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)
.
. Sljedeća stanja su podtipovi svih kodova od F10 do F19:

  • (F1x.0) akutna intoksikacija
  • (F1x.1) zloupotreba (psihoaktivnih supstanci)
  • (F1x.2) sindrom ovisnosti
  • (F1x.3) apsitencijski sindrom
  • (F1x.4) apstinencijski sindrom s delirijem
  • (F1x.5) psihotični poremećaj
  • (F1x.6) sindrom amnezije
  • (F1x.7) psihotični poremećaj
  • (F1x.8) drugi mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
  • (F1x.9) nespecifični mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen