Google

(F50-F59) Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
… (F50-F59) Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike

(F50-F59) Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike

F50 Poremećaj hranjenja
F51 Neorganski poremećaji spavanja
F52 Seksualna disfunkcija
F53 Mentalni poremećaji i poremećaji udruženi s babinjama (postporođajni period)
F54 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja u drugim bolestima
F55 Zloupotreba lijekova bez uzrokovanja tolerancije
F56
F57
F58
F59 Sindromi ponašanja udruženi s fiziološkim smetnjama i fizičkim čimbenicima, nespecifični
.

SR: (F50-F59) Sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i fizičkim činiocima
EN: (F50-F59) Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factorsKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen