Google

F00-F99

(F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

.
(F00-F09) Organski i simptomatski mentalni poremećaji
(F10-F19) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih tvari
(F20-F29) Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja
(F30-F39) Poremećaji raspoloženja
(F40-F48) Neurotski i somatoformni poremećaji i poremećaji izazvani stresom
(F50-F59) Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike
(F60-F69) Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
(F70-F79) Mentalna retardacija
(F80-F89) Poremećaji psihološkog razvoja
(F90-F98) Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji s nastankom u djetinjstvu i adolescenciji
(F99) Neodređeni mentalni poremećaj
.

Uključuje: poremećaji psihološkog razvoja
Isključuje: Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje (R00-R99)

SR: (F00-F99) Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja / Psihičke i smetnje u ponašanju
EN: (F00-F99) Mental and behavioural disorders
Incl.: disorders of psychological development
Excl.: symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R99)Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen