Google

(E79-E90) Ostali poremećaji metabolizma

(E00-E90) Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti
… (E70-E90) Bolesti metabolizma
…… (E79-E90) Ostali poremećaji metabolizma

(E79-E90) Ostali poremećaji metabolizma

E79 Poremećaji metabolizma purina i pirimidina
E80 Poremećaj eritropoezna porfirija
E81
E82
E83 Poremećaji metabolizma minerala
E84 Cistična fibroza
E85 Amiloidoza
E86 Smanjenje volumena tekućina
E87 Ostali poremećaji tekućine, elektrolita i acido-bazne ravnoteže
E88 Ostali metabolični poremećaji
E89 Endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka, nesvrstani drugamo
E90* Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen