Google

(E10-E16) Bolesti gušterače

(E10-E16) Bolesti gušterače

(E10-E14) Dijabetes mellitus
E10 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu
E11 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
E12 Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
E13 Drugi specificirani dijabetes melitus
E14 Dijabetes melitus, nespecificirani
(E15-E16) Drugi poremećaji regulacije glukoze i unutrašnjeg izlučivanja gušterače
E15 Nedijabetična hipoglikemijska koma
E16 Drugi poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
.

Podjela skupine (E10-E14) Dijabetes mellitus – kao četvrti znak koristi se:
Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if drug-induced.

.0 S komom
Dijabetička:
– koma sa ili bez ketoacidoze
– hiperosmolarna koma
– hipoglikemijska koma
Hiperglikemijska koma, drugačije nespecificirana
.1 S ketoacidozom
Dijabetička:
– acidoza
– ketoacidoza
– bez kome
.2+ S bubrežnim komplikacijama
Dijabetička nefropatija (N08.3*)
Intrakapilarna glomerulonefroza (N08.3*)
Kimmelstiel-Wilson sindrom (N08.3*)
.3+ S oftalmičkim komplikacijama
Dijabetička:
– katarakta (H28.0*)
– retinopatija (H36.0*)
.4+ S neurološkim komplikacijama
Dijabetička:
– amiotrofija (mijastenični sindromi kod endokrinih bolesti) (G73.0*)
– autonomna neuropatija (G99.0*)
– mononeuropatija (G59.0*)
– polineuropatija (G63.2*)
. . . – autonomna (G99.0*)
.5 S komplikacijama periferne cirkulacije
Dijabetička:
– gangrena
– periferna angiopatija+ (I79.2*)
– ulcer
.6 S drugim specificiranim komplikacijama
Dijabetička artropatija+ (M14.2*)
Neuropatska dijabetička artropatija+ (M14.6*)
.7 S višestrukim komplikacijama
.8 S nespecificiranim komplikacijama
.9 Bez komplikacija

 Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen