Google

(D80-D89) Poremećaji koji uključuju imunološki sustav

(D80-D89) Poremećaji koji uključuju imunološki sustav

D80 Imunodeficijencija s prevladavajućim poremaćajima protutijela
D81 Kombinirane imunodeficijencije
D82 Imunodeficijencije povezane s ostalim većim poremećajima
D83 Obična varijabilna imunodeficijencija
D84 Ostale imunodeficijencije
D85
D86 Sarkoidoza
D87
D88
D89 Ostali poremećaji imunološkog sustava, nesvrstani drugamo

.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen