Google

(D65-D69) Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja

(D65-D69) Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja

D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija (sindrom defibrinacije)
D66 Nasljedni manjak faktora VIII.
D67 Nasljedni manjak faktora IX.
D68 Ostali poremećaji koagulacije
D69 Purpura i ostala hemoragijska stanja

.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen