Google

D50-D89

(D50-D89) Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

(D50-D53) Nutricijske anemije
(D55-D59) Hemolitičke anemije
(D60-D64) Aplastične i druge anemije
(D65-D69) Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja
(D70-D77) Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava
(D80-D89) Poremećaji koji uključuju imunološki sustav
.

SR: (D50-D89) Bolesti krvi i krvotvornih organa kao i poremećaji imuniteta
EN: (D50-D89) Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanismKod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen