Google
Odabrana skupina: Bolesti uha i mastoidnih procesa

H95 Poremećaji uha i mastoida nakon određenih zahvata, koji nisu svrstani drugamo

Datum:March 9, 2013
Komentari
nisu dozvoljeni
H95 Poremećaji uha i mastoida nakon određenih zahvata, koji nisu svrstani drugamo

H94* Drugi poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo

Datum:March 9, 2013
Komentari
nisu dozvoljeni
H94* Drugi poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo

H93 Drugi poremećaji uha nesvrstani drugamo

Datum:March 9, 2013
Komentari
nisu dozvoljeni
H93 Drugi poremećaji uha nesvrstani drugamo

H92 Bol u uhu (otalgija) i izljev iz uha

Datum:March 9, 2013
Komentari
nisu dozvoljeni
H92 Bol u uhu (otalgija) i izljev iz uha

H91 Drugi gubitak sluha

Datum:March 9, 2013
Komentari
nisu dozvoljeni
H91 Drugi gubitak sluha
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen