Google

Biomedicina i zdravstvo

Datum:April 24, 2013
Nema napomena

Podjela prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/2009)

PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polje 3.01. Temeljne medicinske znanosti – Grane:

3.01.01 anatomija
3.01.02 citologija, histologija i embriologija
3.01.03 farmakologija (farmakologija i toksikologija; klinička farmakologija)
3.01.04 fiziologija čovjeka
3.01.05 genetika, genomika i proteomika čovjeka
3.01.06 imunologija
3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti
3.01.08 neuroznanost

Polje 3.02. Kliničke medicinske znanosti – Grane:

3.02.01 anesteziologija i reanimatologija
3.02.02 dermatovenerologija
3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija
3.02.04 gerijatrija
3.02.05 ginekologija i opstetricija (porodništvo, akušerstvo)
3.02.06 hitna medicina
3.02.07 infektologija
3.02.08 intenzivna medicina
3.02.09 interna medicina
(angiologija, endokrinologija i dijabetologija, kardiologija, gastroenterologija, hematologija i onkologija, nefrologija, pneumologija – pneumoftiziologija, reumatologija, gerijatrija)
3.02.10 kirurgija
(opća kirurgija, abdominalna kirurgija, neurokirurgija, torakalna kirurgija, endokrinološka kirurgija, kirurgija srca (kardiokirurgija, kardijalna kirurgija), vaskularna kirurgija, visceralna kirurgija, urologija, ortopedija, dječja kirurgija, plastična i rekonstruktivna kirurgija, traumatologija, ratna kirurgija)
3.02.11 klinička biokemija
3.02.12 klinička citologija
3.02.13 klinička farmakologija s toksikologijom
3.02.14 klinička imunologija
3.02.15 medicinska etika
3.02.16 medicinska mikrobiologija
3.02.17 nuklearna medicina
3.02.18 oftalmologija
3.02.19 onkologija
3.02.20 ortopedija
3.02.21 otorinolaringologija
3.02.22 patofiziologija
3.02.23 patologija
3.02.24 pedijatrija
(neonatologija, neuropedijatrija, dječja hematologija i onkologija, dječja endokrinologija i dijabetologija, dječja kardiologija, dječja pneumologija, dječja nefrologija, dječja reumatologija, dječja gastroenterologija, dječja ortopedija)
3.02.25 radiologija
3.02.26 radioterapija i onkologija
3.02.27 sudska medicina
3.02.28 urologija
3.02.29 psihijatrija
3.02.30 neurologija
3.02.31 sestrinstvo

Polje 3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita – Grane:

3.03.01 epidemiologija
3.03.02 javno zdravstvo
3.03.03 medicina rada i športa
3.03.04 obiteljska medicina
3.03.05 socijalna medicina
3.03.06 zdravstvena ekologija

Polje 3.04. Veterinarska medicina – Grane:

3.04.01 Temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti
3.04.02 Veterinarske kliničke znanosti
3.04.03 Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
3.04.04 Animalna proizvodnja i biotehnologija

Polje 3.05. Dentalna medicina – Grane:

3.05.01 dječja i preventivna dentalna medicina
3.05.02 endodoncija i restaurativna dentalna medicina
3.05.03 morfologija stomatognatnog sustava
3.05.04 oralna kirurgija
3.05.05 oralna medicina
3.05.06 ortodoncija
3.05.07 parodontologija
3.05.08 protetika dentalne medicine

Polje 3.06. Farmacija – Grane:

3.06.01 farmacija
3.06.02 medicinska biokemija

Specijalističke grane medicine, medicinske discipline i znanosti

human-body-smallAnesteziologija je medicinska specijalizacija koja se bavi smanjenjem ili uklanjanjem svijesti i osjeta vanjskih podražaja (anestezija) odnosno smanjenjem ili otklanjanjem osjeta boli (analgezija) tijekom različitih dijagnostičkih ili terapijskih medicinskih, najčešće kirurških postupaka, uz istovremeno kontinuirano praćenje vitalnih funkcija i održavanje unutarnje homeostaze u fiziološkim granicama.
Dermatovenerologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem kože, kose, noktiju i vidljivih sluznica te liječenjem spolnih bolesti. Dermatologija je grana medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem patoloških zbivanja koja zahvaćaju kožu i njezina adneksa (mirisne žlijezde, žlijezde znojnice, žlijezde lojnice, mliječne žlijezde, dlake i nokti) te vidljive sluznice. Venerologija se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem spolnih bolesti.
Endokrinologija je subspecijalističko područje interne medicine, znanost o hormonima i njihovom utjecaju u cijelom čovjekovom tijelu.
Epidemiologija je znanost koja proučava uzroke, širenje i prevenciju bolesti u ljudskoj populaciji.
Fizijatrija je popularan naziv za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu koja se bavi liječenjem i rehabilitacijom bolesti muskuloskeletnog (mišićno-koštanog) sustava te bolestima i stanjima koja ostavljaju posljedice na tom sustavu, a nisu primarno djelokrug rada liječnika specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine.
Fizikalna medicina i rehabilitacija je grana medicine odgovorna za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osoba s onesposobljenjem, a u liječenju koristi neoperativne tzv. konzervativne terapijske metode.
Gastroenterologija je subspecijalističko područje interne medicine, znanost koja se bavi bolestima i liječenjem probavnoga sustava.
Gerijatrija se bavi liječenjem poremećaja i bolesti u starosti. Gerontologija je pripadajuća znanstvena disciplina koja proučava starost i sve aspekte (fiziološke, medicinske, psihološke, socijalne, pravne, antropološke) promjene do kojih dolazi u procesu starenja.
Ginekologija je grana medicine koja se bavi bolestima i liječenjem ženskog reproduktivnog sustava.
Hematologija je subspecijalističko područje interne medicine koje se bavi proučavanjem krvi.
Hepatologija je subspecijalističko područje interne medicine koje se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti jetre.
Hiperbarična medicina je specifična medicinska disciplina koja proučava i u praksi primjenjuje povoljne terapijske učinke kisika pod povišenim tlakom i atmosfere povišenog tlaka uopće.
Infektologija je grana medicinske znanosti koja proučava infektivne bolesti tj. biološke procese prodiranja patogenih mikroba u čovječje tijelo (makroorganizam) koji pri tome izazivaju bolest i opću reakciju makroorganizma.
Intenzivna medicina je grana medicine koja se bavi osiguravanjem potpore za održavanje života ili potporu organskim sustavima bolesnicima koji su kritično oboljeli i koji obično zahtijevaju neprekidan nadzor.
Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine: endokrinologija, gastroenterologija, hematologija, kardiologija, nefrologija, pulmologija, hepatologija.
Kardiologija je grana medicine koja se bavi liječenjem bolesti srca i krvnih žila.
Kirurgija je grana medicine koja koristi ručne i instrumentalne operativne tehnike na pacijentima da bi istražila i/ili tretirala patološka stanja kao što su bolesti ili ozljede, a u svrhu poboljšanja tjelesnih funkcija ili vanjskog izgleda.
Maksilofacijalna kirurgija je grana medicine koja se bavi bolestima koje se nalaze u području lica, čeljusti i usta.
Medicina rada je grana medicinske djelatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalima utjecajem okolišnih čimbenika (npr. razne kemikalije, buka, vibracije, elektromagnetska zračenja, itd.) kojima je osoba profesionalno (svakodnevnim radom) izložena.
Medicina spavanja (somnologija) je posebna grana znanstvene medicine koja proučava faze i poremećaje spavanja kako bi pomogla u liječenju nesanice.
Medicina sporta (sportska medicina) je medicinska djelatnost koja se bavi sprječavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem ozljeda ili bolesti vezanih za sudjelovanje u sportu i sportskoj rekreaciji.
Nefrologija je subspecijalističko područje interne medicine tj. grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi proučavanjem rada i bolesti bubrega.
Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti živčanog sustava.
Oftalmologija ili okulistika je grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcije oka u zdravom i bolesnom stanju. Osobito obrađuje patologiju, kliniku i terapiju očnih bolesti i anomalije refrakcije oka.
Onkologija je subspecijalističko područje interne medicine, područje medicine koje se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom raka i tumora.
Oralna kirurgija je specijalistička djelatnost dentalne medicine koja se bavi dijagnostikom, konzervativnim i kirurškim liječenjem bolesti zuba, čeljusti, usne šupljine i bliskih okolnih područja, te plastično-rekonstruktivnim zahvatima. Sastoji se od dentalne kirurgije, kirurgije specifične i nespecifične infekcije usne šupljine i čeljusti, pretprotetske kirurgije, kirurške protetike i implantologije.
ORL (otorinolaringologija) je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti uha, nosa i grla.
Ortopedija ili ortopedska kirurgija je grana kirurgije, koja se bavi s mišićno-koštanim sustavom. Ortopedski kirurzi koriste operativne zahvate i neoperativne zahvate, da bi umanjili ili otklonili posljedice mišićno-koštanih trauma, športskih ozlijeda, degenerativnih bolesti, infekcija, tumora ili kongenetalnih poremećaja.
Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa – djetetom, od rođenja do kraja adolescencije.
Psihijatrija grana medicine koja se bavi zaštitom i unaprijeđenjem mentalnog zdravlja, otkrivanjem i liječenjem psihičkih poremećaja (razvojem i manifestacijama bolesti čovjekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegova odnosa s okolinom).
Pulmologija (pneumologija, respirologija) je subspecijalističko područje interne medicine koje se bavi bolestima dišnog sustava.
Radiologija (medicinska radiologija) je grana medicine koja se bavi primjenom raznih vrsta zračenja u cilju dijagnosticiranja i liječenja stanja odnosno bolesti.
Reumatologija je subspecijalističko područje interne medicine; struka koja se bavi dijagnostikom te liječenjem reumatskih i u širem smislu bolesti mišićno-koštanog sustava koje uključuju upalne, degenerativne i metaboličke bolesti te izvanzglobni reumatizam.
Traumatologija je grana medicine koja se bavi hitnim prijemom i liječenjem svih nezgoda.
Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja urinarnog trakta kod muškaraca i kod žena, te reproduktivnim organima kod muškaraca.
Zrakoplovna medicina je grana preventivne medicine i medicine rada koja proučava utjecaj letenja, zrakoplova i sredine u kojoj se ono obavlja na organizam letača i u praksi primjenjuje specifične metode preventivno medicinske zaštite u sprječavanju negativnog utjecaja letenja na život i zdravlje čovjeka i nastanak izvanrednih događaja i katastrofa.

Znanosti vezane uz medicinu i zdravstvo

Anatomija je znanost čiji je cilj izučavanje strukture i organizacije živih organizama.
Biokemija je kemija života, most između biologije i kemije koji proučava kako složene kemijske reakcije stvaraju život.
Biomehanika istražuje strukture i funkcije bioloških sustava pomoću metoda mehanike.
Biostatistika je primjena statistike bioloških polja u najširem smislu. Poznavanje biostatistike je od suštinskog značaja u planiranju, evaluaciji i tumačenju medicinskih istraživanja. Također je fundamentalna za epidemiologiju.
Biofizika je interdisciplinarna znanost koja koristi metode fizike i fizikalne kemije za proučavanje bioloških sustava.
Citologija (stanična biologija) se bavi proučavanjem fizioloških svojstava stanica, njihove građe, interakcije s okolinom itd. na  mikroskopskoj i na molekularnoj razini.
Embriologija je studija ranog razvoja organizama.
Epidemiologija je znanost o demografiji bolesti i uključuje, ali nije ograničeno na, proučavanje epidemija.
Farmakologija je grana farmacije koja proučava lijekove i njihovo djelovanje.
Fotobiologija je znanost koja se bavi proučavanjem interakcija između neionizirajućeg zračenja i živih organizama.
Fiziologija je znanost koja proučava normalno funkcioniranje tijela i osnovne regulacijske mehanizme.
Genetika je znanost koja se bavi genima i varijacijama kod živih organizama te njihovom ulogom u biološkom nasljeđu.
Histologija se bavi proučavanjem struktura bioloških tkiva pod utjecajem svjetlosti mikroskopije, elektronske mikroskopije i imunohistokemije.
Imunologija je znanost koja proučava imunološki sustav, koji uključuje urođeni i adaptivni imuni sustav kod ljudi.
Medicinska fizika je znanost koja proučava primjene principa fizike u medicini.
Mikrobiologija se bavi proučavanjem mikroorganizama, uključujući i protozoe, bakterije, gljivice i viruse.
Molekularna biologija je izučavanje molekularne osnove procesa replikacije, transkripcije i translacije genetskog materijala, na molekularnoj razini.
Neuroznanost uključuje one znanstvene discipline koje se odnose na proučavanje živčanog sustava. Glavni fokus neuroznanosti je biologija i fiziologija ljudskog mozga i kralježnične moždine. Povezana je s kliničkim specijalnostima poput neurologije, neurokirurgije i psihijatrije.
Nutricionizam ili znanost o prehrani (teorijski fokus) i dijetetici (praktični fokus) – predstavljaju proučavanje odnosa hrane i pića na zdravlje i bolesti, naročito pri određivanju optimalne ishrane. Terapiju medicinske prehrane propisuju dijetetičari za razne bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, problema s tjelesnom težinom i u poremećaju prehrane, alergije i neuhranjenosti.
Patologija je znanost koja proučava bolesti – njihove izazivače, napredovanje bolesti i rješavanje istih.
Radiobiologija je proučavanje interakcija između ionizirajućeg zračenja i živih organizama.
Sudska medicina je znanstvena disciplina koja sustavno obrađuje medicinske pojave radi njihova korištenja u vezi s primjenom pravnih propisa. Također se naziva forenzička medicina ili pravna medicina.
Toksikologija je znanost koja se bavi istraživanjem opasnih efekata lijekova i otrova na organizam.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 

Prethodni članak:

Idući članak:

Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen