Google

B92 Posljedice lepre (gube)

Datum:March 4, 2013
Nema napomena

(A00-B99) Infektivne bolesti i bolesti uzrokovane parazitima
 (B90-B99) Posljedice i bolesti svrstane drugdje
…… (B90-B94) Posljedice zaraznih i parazitarnih bolesti

Posljedice lepre (gube)

.
B92 Posljedice lepre (gube)
SR Posledice gube
ENGLISH Sequelae of leprosy
LATIN Seguelae leprae
.
A  
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT
.
A
SR
EN
LAT


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen