Google

Anemija

Datum:March 6, 2013
Nema napomena

anaemia, anemija, malokrvnost, slabokrvnost

Smanjenje broja eritrocita, količine hemoglobina ili mase eritrocita u cjelokupnom volumenu krvi, zbog nesrazmjera između količine gubljenja eritrocita (krvarenjem ili razgradnjom) i stupnja obnavljanja eritrocita.

 • a. achrestica, akrestička anemija, megaloblastna anemija, koja ne odgovara na davanje vitamina B12;
 • a. acuta, akutna anemija, ime za sve anemije koje nastaju uslijed akutnog gubljenja velike količine krvi ili akutne hemolize;
 • Addisonova, Addison-Biermerova anemija, anaemia perniciosa;
 • a. aplastica, anemija zbog aplazije koštane srži, uvijek postoji pancitopenija. Poznata i kao aleukia haemorrhagica;
 • a. aregenerativa, anaemia aplastica;
 • autoimuna hemolizna anemija, stečeni oblik hemolizne anemije u koje je hemoliza izazvana prisustvom u plazmi toplih ili hladnih antitijela protiv vlastitih eritrocita;
 • Biermerova anaemia, anaemia perniciosa;
 • Blackfan-Diamondova anemija, urođena hipoplastička anemija;
 • botriocefalusna anemija, a. megaloblastnog tipa izazvana parazitom Diphyllobothrium latumom;
 • a. cameloidea, anemija u kojoj postoje eliptoidni eritrociti;
 • a. chlorotica, hloroza, stari naziv za anemiju zbog nedostatka željeza u mladih djevojaka;
 • Cooleyeva anemija, v. thalassaemia;
 • a. e dilutione, dilucijska anemija, prividna anemija zbog povećanja krvne plazme;
 • drepanocytosis, drepanocitoza, anemija srpastih eritrocita, nasljedna hemolizna (hemolitička) anemija koja pripada hemoglobinopatijama. Potpuno se ispoljava samo u homozigotnom stanju, kada najveći dio hemoglobina u eritrocitima čini Hb-S. U heterozigotnom stanju postoje samo srpasti eritrociti bez izraženije anemije. Sinonim: Herrickova anaemia;
 • a. elliptocytosis, v. anaemia cameloidea;
 • a. erythroblastica, eritroblastna anemija, svaka anemija u kojoj se u perifernoj krvi nalaze eritrociti s jedrom (eritroblasti);
 • a. essentialis, esencijalna a., primarna a., koja se javlja nezavisno od neke bolesti;
 • a. Heinzovih tjelešaca, velika grupa hemolitičkih (hemoliznih) anemija u kojih se u oštećenim eritrocitima nalaze Heinzova tjelešca:
 • a. haemolytica, hemolizna (hemolitička) anemija, grupa anemija etiologije u kojih je a. uvjetovana skraćenim vijekom eritrocita, koji se ne može kompenzirati ubrzanim stvaranjem eritrocita;
 • a. haemolytica acquisita, stečena hemolizna (hemolitična) anemija;
 • a. haemolytica acuta, hemolizna (hemolitička) a. u kojoj naglo nastaje hemoliza;
 • a. haemolytica congenitalis, nasljedna hemolizna a., zajedničko ime za sve hemolizne (hemolitičke) anemije u kojih postoje određeni poremećaji (nasljedni) eritrocita koji su povod za hemolizu;
 • a. congenitalis nonspherocytica, zajednički naziv za sve nasljedne hemolitičke (hemolizne) anemije u kojih ne postoje sferocitoza ili nenormalni hemoglobini;
 • a. haemolytica infectiosa, povećana hemoliza izazvana infektivnim uzročnicima, kao i protozoama;
 • a. haemolytica microangiopathica, intravaskulna hemolizna anemija u mikrocirkulaciji koja izaziva fragmentiranje eritrocita;
 • a. haemolytica toxica, a. izazvana toksičkim čimbenicima;
 • a. haemorrhagica, a. nastala posle akutnog gubljenja većih količina krvi;
 • a. hypochromica, hipokromna a., u koje postoji izraženo smanjenje hemoglobina u eritrocitima; eritrociti su obično smanjeni (mikrociti);
 • a. hypochromica hyposideremica, hipohromna anemija s istovremenim smanjenjem količine željeza u serumu;
 • a. hypochromica microcytica, hipohromna a. s malim eritrocitima;
 • a. hypoplastica, hipoplastička a., refraktarna a. zbog hipoplazije eritrocitne loze, bez leukocitopenije ili trombocitopenije;
 • a. izazvana kozjim mlijekom, makrocitna a. u djece (naročito u Njemačkoj i Italiji), izazvana kozjim mlijekom kao glavnom hranom;
 • Ledererova a., akutno nastala hemolizna a. nepoznate etiologije;
 • a. macrocytica, makrocitna a., a. raznovrsne etiologije u koje postoje eritrociti veći nego normalni koji sadrže veće količine hemoglobina;
 • a. megaloblastica, megaloblastna a., u koje postoje megaloblasti u koštanoj srži;
 • a. microangiopathica, a. haemolytica microangiopathica;
 • a. microcytica, a. s malim eritrocitima, obično u hipohromnoj a.;
 • a. myelophthisiea, mijeloftizna a., v. leukoerythroblastoste;
 • a. neonatorum, a. u novorođenčadi, obično izraz za fetusnu (fetalnu) eritroblastozu;
 • a. normocytica, normocitna a., a. u koje postoji proporcionalan pad hemoglobina, hematokrita i broja eritrocita u cmm;
 • a. nutritiva, nutritivna a., a. u koje nedostaju pojedini nutritivni činioci eritrocitopoeze;
 • a. osteosclerotica, a. koja je posljedica skleroze koštane srži;
 • a. perniciosa, perniciozne a., megaloblastna a., zbog loše apsorpcije vitamina B12 u ileumu, uslijed deficita unutrašnjeg činioca želučanog soka ispoljava ginotropni karakter: češća je u žena nego u muškaraca. Sin. Addison-Biermerova a., Biermërova. a.;
 • a. physiologica, fiziološka a., normohromna i normocitna a., koja se normalno javlja u drugom ili trećem mjesecu života;
 • a. posthaemorrhagica posthaemorrhagica, a. haemorrhagica;
 • a. pseudoleucaemica infantum, sindrom anemije, leukocitoze, splenomegalije, otečenih limfnih žlijezda, koji u male djece mogu izazvati infekcije, pothranjivanje i hemoglobinopatije;
 • a. osetljiva na piridoksin, vrsta sideroblastne a. u kojoj postoji pozitivna reakcija na piridoksin;
 • a. refractaria, a. aplastica;
 • a. refractaria sideroblastica, sideroblastna a. koja ne reagira na antianemijske lijekove;
 • a. secundaria, sekundarna anemija, a. koja se javlja u tijeku određenih bolesti;
 • a. sideraemica, sideremijska a., zajedničko ime za sve anemije u kojih su vrijednosti željeza u serumu normalne ili povećane, ali se željezo ne iskorištava za sintezu hemoglobina;
 • a. sideroachrestica, sideroakrestička a., a. sideroblastica;
 • a. sideroblastica, sideroblastna a., grupa anemija u kojih na raznim mjestima sinteze hema postoje poremećaji, tako da se željezo nagomilava u stanicama retikuloendotelskog sustava i u eritroblastima, koji su tada poznati kao sideroblasti;
 • a. sideropenica, sideropenijska a., a. u kojih je smanjena količina željeza u serumu, uglavnom u a. zbog nedostatka željeza u organizmu i u infekcijama;
 • von Jakschova a., pseudoleucaemica infantum;
 • a. zbog deficita folne kiseline, megaloblastna anemija, česta u trudnoći;
 • a. zbog deficita enzima dehidrogenaze glikoza-6-fosfata (G-6-PD), nasljedna hemolizna a., zbog deficita spomenutog enzima, koja obično nastaje poslije uzimanja određenih Iijekova.


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen