Google

A06 Amebijaza

Datum:February 28, 2013
Nema napomena

(A00-B99) Infektivne bolesti i bolesti uzrokovane parazitima
 (A00-A79) Bakterijske infekcije, infekcijske crijevne bolesti i spolno prenosive bolesti
…… (A00-A09) Crijevne infektivne bolesti

Amebijaza

.
A06 Amebijaza
SR Amebijaza, uzročnik patogena ameba
ENGLISH Amoebiasis
Incl.: infection due to Entamoeba histolytica
Excl.: other protozoal intestinal diseases (A07.-)
LATIN Amoebiasis
.
A06.0 Akutna amebna dizenterija, Akutna amebijaza, Crijevna amebijaza BPO
SR Akutna dizenterija uzrokovana amebama
EN Acute amoebic dysentery
Acute amoebiasis
Intestinal amoebiasis NOS
LAT Dysenteria amoebica acuta
.
A06.1 Kronična crijevna amebijaza
SR Hronična amebijaza creva
EN Chronic intestinal amoebiasis
LAT Amoebiasis intestinalis chronica
 .
A06.2 Amebni nedizenterični kolitis
SR Nedizenteričko zapaljenje debelog creva uzrokovano amebama
EN Amoebic nondysenteric colitis
LAT Colitis amoebica non dysenterica
.
A06.3 Intestinalni amebom, Amebom BPO
SR Amebom, tumor creva uzrokovan amebama
EN Amoeboma of intestine
Amoeboma NOS
LAT Amoeboma intestinale
.
A06.4 Amebni apsces jetre, Hepatalna amebijaza
SR Zagnoj jetre uzrokovan amebama
EN Amoebic liver abscess
Hepatic amoebiasis
LAT Abscessus hepatis amoebicus
.
A06.5+ Amebni apsces pluća (J99.8*), Amebni apsces pluća (i jetre)
SR Zagnoj pluća uzrokovan amebama
EN Amoebic lung abscess (J99.8*)
Amoebic abscess of lung (and liver)
LAT Abscessus pulmonis amoebicus (J99.8*)
.
A06.6+ Amebni apsces mozga (G07*), Amebni apsces mozga (i jetre) (i pluća)
SR Zagnoj mozga uzrokovan amebama
EN Amoebic brain abscess (G07*)
Amoebic abscess of brain (and liver)(and lung)
LAT Abscessus cerebri amoebicus (G07*)
.
A06.7 Kožna amebijaza
SR Amebijaza kože
EN Cutaneous amoebiasis
LAT Amoebiasis cutanea
.
A06.8 Amebna infekcija drugih lokalizacija,
Amebni apendicitis, balanitis (N51.2*)
SR Infekcija druge lokalizacije uzrokovana amebama
EN Amoebic infection of other sites
Amoebic:
– appendicitis

– balanitis+ (N51.2*)
LAT Infectio amoebica loci alterius
.
A06.9 Amebijaza, nespecificirana
SR Amebijaza, neoznačena
EN Amoebiasis, unspecified
LAT Amoebiasis, non specificata


Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen