Google

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu, napravljena od strane Svjetske zdravstvene organizacije (engl. WHO). Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike. Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.

Dijagnoza je izraz koji se u medicini koristi za prepoznavanje pojedine bolesti.

Dijagnozu postavlja liječnik na osnovu anamneze – dobivenih podataka o bolesniku i njegovoj bolesti – kao i simptoma, te rezultata različitih morfoloških i funkcionalnih pretraga.

Najjednostavnije metode pretrage su fizikalne – inspekcija, palpacija, perkusija i askultacija. Nešto složenije su one laboratorijske te one kojima se bolesnik podvrgava pregledu uz pomoć različitih medicinskih aparata.

Razlikovanje različitih bolesti se naziva diferencijalna dijagnoza.

Popis MKB-10 kodova:

Poglavlje Blok Naslov
I A00-B99 Određene infekcijske i parazitske bolesti
II C00-D48 Neoplazme (novotvorine)
III D50-D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava
IV E00-E90 Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti
V F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
VI G00-G99 Bolesti živčanog sustava
VII H00-H59 Bolesti oka i adneksa
VIII H60-H95 Bolesti uha i mastoidnih procesa
IX I00-I99 Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava
X J00-J99 Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava
XI K00-K93 Bolesti probavnog sustava
XII L00-L99 Bolesti kože i potkožnog tkiva
XIII M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
XIV N00-N99 Bolesti genitalno-urinarnog sustava
XV O00-O99 Trudnoća i porođaj
XVI P00-P96 Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)
XVII Q00-Q99 Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti
XVIII R00-R99 Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje
XIX S00-T98 Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom
XX V01-Y98 Vanjski uzroci pobola i smrtnosti
XXI Z00-Z99 Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt s zdravstvenim ustanovama
XXII U00-U99 Kodovi za posebne svrhe


Dijagnostika podrazumijeva sve postupke koji se provode da bi se spoznala bolest pacijenta (dijagnoza) preko zapažanja i tumačenja uočenih simptoma koji upućuju na nju.

U današnje vrijeme zbog velikog napretka medicinske tehnologije, dijagnostika predstavlja ogromno područje čijim razvojem znatno doprinosimo očuvanju zdravlja i brzom uklanjanju bolesti. Stari liječnici su govorili da je dobra dijagnostika dobro liječenje, a da je liječenje bez dijagnostike kao traženje igle u plastu sijena i to u mraku.

Budući da nam današnja tehnološka dostignuća omogućuju znatno efikasnije liječenje, u današnje vrijeme liječenje bez dijagnostike predstavlja tešku povredu liječničke etike.Kod ove dijagnoze moglo bi vam pomoći:
 
Pratite nas na Facebookuschliessen
oeffnen